Privacyverklaring 

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en transparant te informeren over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we privacy van leerlingen, ouders, medewerkers en derden daarbij waarborgen.

Privacyverklaring DevelsteinCollege.pdf