Disclaimer

Het DevelsteinCollege streeft er naar om de gebruiker van develsteincollege.nl zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de site onvolledig of onjuist is. Het DevelsteinCollege aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op develsteincollege.nl

Privacy

Als school hebben wij de verantwoordelijkheid de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers te bewaken. De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd. Zo zorgen we er voor dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van belanghebbenden wordt omgegaan.

We hebben een drietal documenten opgesteld die ons handelen op dit gebied bepalen:

  • het privacyreglement;
  • de notitie leerlingendossier;
  • het interne document de regeling meldplicht datalekken.

Het eerste document treft u hierbij aan, de notitie leerlingendossier is te vinden op het beveiligde deel van de website en het derde document is voor medewerkers van het het DevelsteinCollege online beschikbaar.

Privacyreglement DevelsteinCollege.pdf