Aanmelden

Na aanmelding voor de brugklas (meestal via de basisschool) komen de leerlingen in een klas met medeleerlingen van ongeveer hetzelfde niveau. De mogelijkheden voor plaatsing in het eerste jaar op het DevelsteinCollege zijn ruim: er zijn brugklassen gymnasium, atheneum, havo/atheneum, vmbo-t/havo en vmbo-t. Wij plaatsen leerlingen op basis van het advies van de basisschool.
De plaatsingscommissie bekijkt alle aanmeldingen. Indien aanvullende informatie nodig is, neemt de plaatsingscommissie contact op met de basisschool. Vanaf medio mei verwachten wij nieuwe leerlingen en hun ouders te informeren over de definitieve plaatsing.

Uiteraard houden wij, net als het basisonderwijs, rekening met eventuele achterstanden door corona. U hoeft zich hierover geen zorgen te maken met betrekking tot de plaatsing van uw zoon of dochter. Wij hebben warme contacten met het basisonderwijs en de plaatsing voor een brugklas vindt in goed overleg plaats. 
Eenmaal gestart in de brugklas kennen wij tal van begeleidingsvormen om eventuele achterstanden bij te werken.

 • Brugklas gymnasium
  Deze klas is bestemd voor leerlingen die van de basisschool een gymnasiumadvies krijgen.
 • Brugklas atheneum
  De atheneumbrugklas is bestemd voor leerlingen met een atheneumadvies.
 • Brugklas havo/atheneum
  Geeft de basisschool minimaal havo als advies en vindt de basisschool dat de leerling een redelijke kans maakt het atheneumdiploma te behalen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
 • Brugklas vmbo-t/havo
  Geeft de basisschool vmbo-t aan en vindt de basisschool dat de leerling een kans maakt de havo aan te kunnen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
 • Brugklas vmbo-t
  Geeft de basisschool vmbo-t aan, dan is de leerling geschikt voor deze brugklas.

Dakpanklassen

In de dakpanklassen worden leerlingen geplaatst waarvan nog niet helemaal zeker is welk niveau het beste bij hen past. De dakpanklassen bestaan uit twee niveaus waarbij les wordt gegeven op het eerste niveau: brugklas havo/atheneum en brugklas vmbo-t/havo. Leerlingen kunnen in ieder geval het eerste niveau van de dakpanbrugklas aan én hebben een goede mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het tweede niveau. Tijdens het eerste schooljaar wordt duidelijk in welke afdeling de leerling het beste tot zijn recht komt. Vanaf leerjaar twee wordt de leerling geplaatst in de afdeling waarvan wij verwachten dat het haalbaar is om het diploma te behalen.

Aanmeldingsformulier

Voor leerlingen die niet aangemeld worden via de basisschool en aanmeldingen voor het tweede leerjaar en hoger kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden.

Aanmeldingsformulier 2021-2022.pdf

Het aanmelden van leerlingen voor het tweede leerjaar en hoger vindt rechtstreeks plaats.
Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het DevelsteinCollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.

Schoolkosten brugklas

Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouders/verzorgers een rekening van de kosten van het onderwijs die niet door het Rijk worden vergoed. De kosten voor schooljaar 2020-2021 bedragen:

 • Ouderfonds € 30,00
 • Introductiedagen brugklassen € 5,00
 • Huur garderobekluisje € 15,00
 • Schooldruppel € 5,00
 • Cultuurkaart € 5,00
 • Sportpakket € 195 (bij aanmelding)
 • Art & Performance € 195 (bij aanmelding)
 • Eventuele excursies, mentor- en culturele activiteiten worden apart in rekening gebracht
 • De kosten voor het brugklaskamp bedragen ca € 80,-.

 • We gaan werken met een Easy4u 13,3 inch Dell Latitude 3310 i3 educatie notebook.
  U kunt de laptop òf kopen òf huren zonder rente. Bij huur betaalt u eenmalig vier maanden van het maandbedrag aan borg. Aan het eind van de looptijd ontvangt u de borg terug of kunt u de laptop houden, de borg ontvangt u in dat geval niet terug. Kiest u voor de optie koop? Dan betaalt u eenmalig € 552,-.
  Kiest u voor de optie huur? Dan betaalt u maandelijks € 11,50. De kosten voor het zekerheidspakket van € 3,95 per maand /€ 48,- per jaar neemt het DevelsteinCollege gedurende vier jaar voor zijn rekening. Hierin zijn onder meer de garantie- en reparatieservice, verzekering, vervangende apparatuur en een beschermhoes inbegrepen. De laptop kan eventueel met de Dordtpas en via Stichting Leergeld aangeschaft worden.  

Schoolboeken zijn gratis. Daar horen ook bij: werkboeken, bijbehorende cd-roms, project- en tabellenboeken, examenbundels en eigen leermateriaal van de school. Een atlas, woordenboek, rekenmachine, sportkleding en schrijfgerei zul je wel zelf moeten aanschaffen.