Aanmelden brugklas

Komt uw zoon of dochter volgend schooljaar naar het DevelsteinCollege? Dan vindt u hier binnenkort informatie die belangrijk is voor de voorlopige aanmelding. Zodra de landelijke aanmeldweek vastgesteld is, maken wij hier onze aanmelddagen bekend. Om die aanmelding vlot te laten verlopen, verzoeken wij ouders/verzorgers om voorafgaand de voorlopige aanmelding in te dienen via onze website, U vindt  hier dan de link om bij het digitale aanmeldformulier te komen. Vul het formulier volledig in en onderteken dit volgens de instructie. LET OP: hiervoor is de Code Onderwijs Transparant nodig van de basisschool.
De aanmelding wordt vervolgens tijdens de aanmelddagen officieel afgerond samen met u en uw kind (aanwezigheid is verplicht).

Heeft u vragen bij het invullen van het aanmeldformulier op de website? Neem dan contact op met de Leerlingenadministratie (leerlingenadministratie@develsteincollege.nl of 078-6194566) Na aanmelding voor de brugklas komen de leerlingen in een klas met medeleerlingen van ongeveer hetzelfde niveau. De mogelijkheden voor plaatsing in het eerste jaar op het DevelsteinCollege zijn ruim: er zijn brugklassen gymnasium, atheneum, havo/atheneum, vmbo-t/havo en vmbo-t. Wij plaatsen leerlingen op basis van het advies van de basisschool.

De plaatsingscommissie bekijkt alle aanmeldingen. Indien aanvullende informatie nodig is, neemt de plaatsingscommissie contact op met de basisschool. Wij hebben warme contacten met het basisonderwijs en de plaatsing voor een brugklas vindt in goed overleg plaats. 
Vanaf medio mei verwachten wij nieuwe leerlingen en hun ouders te informeren over de definitieve plaatsing. 
 

 

 • Brugklas gymnasium
  Deze klas is bestemd voor leerlingen die van de basisschool een gymnasiumadvies krijgen.
 • Brugklas atheneum
  De atheneumbrugklas is bestemd voor leerlingen met een atheneumadvies.
 • Brugklas havo/atheneum
  Geeft de basisschool minimaal havo als advies en vindt de basisschool dat de leerling een redelijke kans maakt het atheneumdiploma te behalen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
 • Brugklas vmbo-t/havo
  Geeft de basisschool vmbo-t aan en vindt de basisschool dat de leerling een kans maakt de havo aan te kunnen, dan is de leerling in deze klas op zijn plaats.
 • Brugklas vmbo-t
  Geeft de basisschool vmbo-t aan, dan is de leerling geschikt voor deze brugklas.

Dakpanklassen

In de dakpanklassen worden leerlingen geplaatst waarvan nog niet helemaal zeker is welk niveau het beste bij hen past. De dakpanklassen bestaan uit twee niveaus waarbij les wordt gegeven op het eerste niveau: brugklas havo/atheneum en brugklas vmbo-t/havo. Leerlingen kunnen in ieder geval het eerste niveau van de dakpanbrugklas aan én hebben een goede mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het tweede niveau. Tijdens het eerste schooljaar wordt duidelijk in welke afdeling de leerling het beste tot zijn recht komt. Vanaf leerjaar twee wordt de leerling geplaatst in de afdeling waarvan wij verwachten dat het haalbaar is om het diploma te behalen.

Aanmelden voor leerjaar 2 en hoger

Voor leerlingen voor het tweede leerjaar en hoger kunt u het aanmeldingsformulier hier downloaden.

Aanmeldingsformulier leerjaar 2 en hoger schooljaar 2024-2025.pdf

Het aanmelden van leerlingen voor het tweede leerjaar en hoger vindt rechtstreeks plaats.
Er vindt altijd een intakegesprek plaats op school met de betreffende teamleider die de leerling voorziet van alle belangrijke informatie. Bij de toeleverende school worden het onderwijskundig rapport en cijferlijsten opgevraagd. Plaatsing is afhankelijk van de mogelijkheden binnen het DevelsteinCollege en de informatie van de school van herkomst. De leerling ontvangt vervolgens zo spoedig mogelijk bericht over de plaatsing en het vakkenpakket.

Schoolkosten brugklas

Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders/verzorgers een rekening voor de kosten van het onderwijs die niet door het Rijk worden vergoed.
Die kosten zijn voor schooljaar 2023-2024:

 • Ouderfonds € 25,00
 • Huur garderobekluisje € 15,00 
 • Schooldruppel € 5,00
 • Cultuurkaart € 5,00
 • Sportpakket € 195 (bij aanmelding)
 • Art & Performance € 195 (bij aanmelding)
 • Eventuele excursies, mentor- en culturele activiteiten worden apart in rekening gebracht
 • De kosten voor het brugklaskamp € 80,-.

 • Laptop. We werken met een speciale, tegen schade verzekerde educatielaptop (versterkt, watervaste hoes, grote batterij) die voor schooljaar 2022-2023 rond de € 693 éénmalig of 48 maanden lang €14,45 huur per maand kost, inclusief service en onderhoud op school. U kunt de laptop dus òf kopen òf huren zonder rente. Bij huur betaalt u eenmalig vier maanden van het maandbedrag aan borg. Aan het eind van de looptijd ontvangt u de borg terug of kunt u de laptop houden, de borg ontvangt u in dat geval niet terug. 

 • Schoolboeken zijn gratis. Daar horen ook bij: werkboeken, bijbehorende cd-roms, project- en tabellenboeken, examenbundels en eigen leermateriaal van de school. Een atlas, woordenboek, rekenmachine, sportkleding en schrijfgerei zul je wel zelf moeten aanschaffen.