Develstein gaat voor gezond

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’, dat vonden de Romeinen al belangrijk. Vandaag de dag ziet DevelsteinCollege dit motto als leidraad. Het betekent in de praktijk dat leerlingen voldoende mogelijkheid wordt geboden om te bewegen –we zijn niet voor niets een sportieve school– en dat er een rustig en veilig klimaat heerst. Het DevelsteinCollege is gecertificeerd als rook- en alcoholvrije school, beschikt over diverse watertappunten in school waar leerlingen gratis gebruik van kunnen maken en heeft dit jaar voor de tweede keer op rij de Gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum ontvangen voor het gezonde aanbod in de kantine.
Ook verdienden we dit jaar het tweede vignet Gezonde School. Naast het themacertificaat voor Sport dat de school twee jaar geleden behaalde, is nu ook voeding toegevoegd aan het vignet. Dit vignet heeft betrekking op het (onderwijskundige) beleid van de school op het gebied van voeding, waar de gezonde schoolkantine onderdeel van is.

Visie op ‘De gezonde school’
Het DevelsteinCollege is een omgeving waar gezond kiezen gemakkelijk moet zijn, omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen. We kiezen voor een positieve aanpak, waardoor niemand zich buitengesloten of beoordeeld hoeft te voelen. Gezond kiezen gaat over goed voor jezelf zorgen en niet over schoonheidsidealen.

Gezondheidsbevordering en -preventie worden aangepakt in een breder perspectief. We zorgen voor een veilig schoolklimaat, waarbij het welzijn van onze leerlingen o.a. via leerlingbegeleiding, passend onderwijs en (junior)mentoraat veel aandacht krijgt. Daarnaast schenken we veel aandacht aan een gezond schoolklimaat met een helder voedingsbeleid en stimuleren we sport en bewegen. Dit alles in samenspraak met leerlingen, het personeel en de schoolleiding. De GGD ondersteunt de school hierbij.

Vignet Gezonde School
Onze school heeft de onderdelen ‘sport’ en 'voeding' van dit vignet behaald waarmee we laten zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die door deskundigen zijn opgesteld. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat en hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van onze leerlingen. Deze factoren dragen allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Andere onderdelen van onze ‘gezonde school’ zijn:

  • Sportactieve school
  • De gezonde kantine
  • Rookvrij
  • Alcoholvrij
  • Signaleren
  • Leerlingbegeleiding en passend onderwijs.

Onze volledige visie op ‘De gezonde school’ kun je hier downloaden.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.