Schoolvakanties en lestijden

Voor de brugklassen en vmbo-t kan het 1e uur een lesuur of startuur zijn voor extra begeleiding. Vanaf havo en vwo 2 wordt gewerkt met keuzeuren voor extra vakbegeleiding. Deze worden zichtbaar in het rooster van leerlingen zodra het rooster gepubliceerd is.

Vakanties

schooljaar 2023-2024

 Herfstvakantie  Zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2023
 Kerstvakantie  Zaterdag 23 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
 Voorjaarsvakantie        Zaterdag 17 februari tot en met zondag 25 februari 2024
 Paasvakantie  Vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april 2024
 Meivakantie  Zaterdag 27 april tot en met zondag 12 mei 2024
 Pinkstervakantie  Maandag 20 mei 2024
 Zomervakantie  Zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus 2024

 

schooljaar 2024-2025

 Herfstvakantie  Zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november 2024
 Kerstvakantie  Zaterdag 21 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025
 Voorjaarsvakantie        Zaterdag 22 februari tot en met zondag 2 maart 2025
 Meivakantie  Vrijdag 18 april tot en met maandag 5 mei 2025
 Pinkstervakantie  Maandag 9 juni 2025
 Zomervakantie  Zaterdag 19 juli tot en met zondag 31 augustus 2025

 

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.