Schoolvakanties en lestijden

Voor de brugklassen en vmbo-t kan het 1e uur een lesuur of startuur zijn voor extra begeleiding. Vanaf havo en vwo 2 wordt gewerkt met keuzeuren voor extra vakbegeleiding. Deze worden zichtbaar in het rooster van leerlingen zodra het rooster gepubliceerd is.


Vakanties

Vakanties schooljaar 2022-2023

 Herfstvakantie  Zaterdag 22 oktober tot en met zondag 30 oktober 2022
 Kerstvakantie  Vrijdag 23 december 2022 tot en met maandag 9 januari 2023
 Voorjaarsvakantie        Zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart 2023
 Paasvakantie  Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april 2023
 Meivakantie  Zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei 2023
 Hemelvaart  Donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023
 Pinkstervakantie  Maandag 29 mei 2023
 Zomervakantie  Zaterdag 8 juli tot en met zondag 20 augustus 2023


Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Vakanties schooljaar 2023-2024

 Herfstvakantie  Zaterdag 14 oktober tot en met zondag 22 oktober 2023
 Kerstvakantie  Zaterdag 23 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
 Voorjaarsvakantie        Zaterdag 17 februari tot en met zondag 25 februari 2024
 Paasvakantie  Vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april 2024
 Meivakantie  Zaterdag 27 april tot en met zondag 12 mei 2024
 Pinkstervakantie  Maandag 20 mei 2024
 Zomervakantie  Zaterdag 13 juli tot en met zondag 25 augustus 2024