Schoolvakanties en lestijden

* het startuur is een begeleidingsuur dat leerlingen van de brugklassen en de hele vmbo-t afdeling volgen voor een vak indien nodig.  


Vakanties

Vakanties schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie Zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober 2021
Kerstvakantie Zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie Zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022
Paasvakantie Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april 2022
Meivakantie Zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei 2022
Hemelvaart Donderdag 26 mei tot en met zondag 29 mei 2022
Pinkstervakantie Maandag 6 juni 2022
Zomervakantie Zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus 2022

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.

Vakanties schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie Zaterdag 22 oktober tot en met zondag 30 oktober 2022
Kerstvakantie Zaterdag 24 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie Zaterdag 25 februari tot en met zondag 5 maart 2023
Paasvakantie Vrijdag 7 april tot en met maandag 10 april 2023
Meivakantie Zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei 2023
Hemelvaart Donderdag 18 mei tot en met zondag 21 mei 2023
Pinkstervakantie Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie Zaterdag 8 juli tot en met zondag 20 augustus 2023