Werken bij?

 

 

Het DevelsteinCollege is een christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo-t, vmbo-k en vmbo-b. Vanuit twee vestigingen verzorgen ruim 200 medewerkers 'meesterlijk' onderwijs voor circa 1800 leerlingen. Ons onderwijs is kansrijk, stimulerend en respectvol met veel aandacht voor leerlingen.
Samen met collega's werkt u aan de duurzame ontwikkeling van uw meesterschap. We ondersteunen uw ontwikkeling:

  • in het Develsteincentrum voor Ontwikkeling en Coaching” (DOC);
  • met een uitgebreid introductie- en begeleidingsprogramma;
  • met een ruime tegemoetkoming in studiekosten.

We waarderen verschillen, zowel van onze leerlingen als van onze medewerkers, bijvoorbeeld door differentiatie in beloning en arbeidsvoorwaarden.

Professionalisering, kwaliteitsverbetering en ontwikkeling staan hoog in het vaandel van het DevelsteinCollege. Dit is de achtergrond voor de oprichting van het “Develsteincentrum voor Ontwikkeling en Coaching” (DOC). Een centrum van waaruit we centraal activiteiten op het terrein van advisering, training, coaching en werkbegeleiding organiseren. Onze medewerkers kunnen gebruik maken van de professionals die zich aan dit centrum hebben verbonden.

Open sollicitaties kunt u richten aan mevr. J.J.C. Zandvliet, hrm@develsteincollege.nl.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Sollicitatiecode DevelsteinCollege

Voor het werven, selecteren en aanstellen van nieuwe werknemers hanteert het DevelsteinCollege een sollicitatiecode. Het dagelijks bestuur heeft als bevoegd gezag van de school de primaire verantwoordelijkheid voor de sollicitatieprocedure. Het bestuur volgt daarom een sollicitatieprocedure, waarin de positie van de sollicitant als mens gerespecteerd wordt en de gelijkwaardige deelname van de sollicitant bevorderd en gegarandeerd wordt.

sollicitatiecode DSC.pdf

 

Stages

Het DevelsteinCollege biedt stagiaires de mogelijkheid om hun stage in het voortgezet onderwijs te lopen. Op de vestiging aan de Develsingel verzorgen wij lessen voor het gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t.
Mevrouw H.I.D. Kampman zorgt als Begeleider op School (BoS) voor de koppeling tussen vraag en aanbod. Zij verzorgt de plaatsing van de stagiair en werkt nauw samen met de contactpersoon van de betreffende Hogescholen en Universiteiten.

Ben jij op zoek naar een stageplaats? Neem dan contact op met mevrouw H.I.D. Kampman via haar e-mailadres hkampman@develsteincollege.nl