Altijd in beweging

Wil je meer weten over onze school? Lees dan de brochure Altijd in beweging eens door! Ook handig voor je ouders, want hierin staat alle informatie over onze brugklassen, vakken, lestijden, afdelingen, begeleiding en extra mogelijkheden die wij bieden. 
Klik hier om de brochure meteen te downloaden.