Kwaliteit

Belanghebbenden van de school, zoals ouders en verzorgers, kunnen op de website van de brancheorganisatie VO-raad 'Scholenopdekaart.nl' zien hoe het DevelsteinCollege presteert ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals het slaagpercentage, doorstroomcijfers en de mate van tevredenheid van ouders en leerlingen worden getoond. In dit systeem wordt informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld. Aan de hand van twintig thema’s worden de cijfers niet alleen gepresenteerd, maar worden die cijfers ook vergeleken met andere scholen. Het publiceren van deze gegevens met behulp van dit systeem past goed bij de transparante school die het DevelsteinCollege wil zijn.

Bestuursverslag en jaarrekening

De Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs en het DevelsteinCollege leven de Code Goed Onderwijsbestuur VO na. Een van de kenmerken van deze code is dat de onderwijsinstellingen transparantie betrachten en in dat verband publiceren we op het openbare gedeelte van onze website het bestuursverslag en jaarrekening.
Jaarlijks zal rond de zomervakantie het meest recente jaarverslag op onze website worden geplaatst.

Voor vragen over dit verslag kunt u contact opnemen met de rector van de school, tevens dagelijks bestuurder van de stichting, dhr. M.C. den Haan.

Bestuursverslag en jaarrekening  2023