Schoolvakanties en lestijden

Standaard

40-minutenrooster

In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren van de vestiging Develsingel. In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren in het 40 – minutenrooster.
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.15
2 09.15 – 10.05
pauze 10.05 – 10.25
3 10.25 – 11.15
4 11.15 – 12.05
pauze 12.05 – 12.35
5 12.35 – 13.25
6 13.25 – 14.15
pauze 14.15 – 14.35
7 14.35 – 15.25
8 15.25 – 16.15
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.05
2 09.05 – 09.45
pauze 09.45 – 10.05
3 10.05 – 10.45
4 10.45 – 11.25
pauze 11.25 – 11.55
5 11.55 – 12.35
6 12.35 – 13.15
pauze 13.15 – 13.35
7 13.35 - 14.15
8 14.15 - 14.55
Van dit rooster wordt alleen gebruik gemaakt in bijzondere omstandigheden, bijv. wanneer er leerlingenbesprekingen worden gehouden.

Vakanties

Vakanties schooljaar 2017-2018

Herfstvakantie Zaterdag 14 oktober 2017 tot en met zondag 22 oktober 2017
Kerstvakantie Zaterdag 23 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie Zaterdag 24 februari 2018 tot en met zondag 4 maart 2018
Paasvakantie Vrijdag 30 maart 2018* tot en met maandag 2 april 2018
Meivakantie Zaterdag 21 april 2018 tot en met zondag 6 mei 2018
Hemelvaartvakantie Donderdag 10 mei 2018 tot en met zondag 13 mei 2018
Pinkstervakantie Zaterdag 19 mei 2018 tot en met maandag 21 mei 2018
Zomervakantie Zaterdag 14 juli 2018 tot en met zondag 26 augustus 2018


*N.B. vrijdag 30 maart 2018 is een studiedag voor het personeel
**N.B. de meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie van het primair onderwijs

Vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie Zaterdag 20 oktober 2018 tot en met zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie Zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie Zaterdag 23 februari 2019 tot en met zondag 3 maart 2019
Meivakantie Zaterdag 20 april 2019 tot en met zondag 5 mei 2019**
Hemelvaartvakantie Donderdag 30 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019
Pinkstervakantie Zaterdag 8 juni 2019 tot en met maandag 10 juni 2019
Zomervakantie Zaterdag 20 juli 2019 tot en met zondag 1 september 2019


**N.B. de meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie van het primair onderwijs

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.