Schoolvakanties en lestijden

Standaard

40-minutenrooster

In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren van de vestiging Develsingel. In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren in het 40 – minutenrooster.
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.15
2 09.15 – 10.05
pauze 10.05 – 10.25
3 10.25 – 11.15
4 11.15 – 12.05
pauze 12.05 – 12.35
5 12.35 – 13.25
6 13.25 – 14.15
pauze 14.15 – 14.35
7 14.35 – 15.25
8 15.25 – 16.15
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.05
2 09.05 – 09.45
pauze 09.45 – 10.05
3 10.05 – 10.45
4 10.45 – 11.25
pauze 11.25 – 11.55
5 11.55 – 12.35
6 12.35 – 13.15
pauze 13.15 – 13.35
7 13.35 - 14.15
8 14.15 - 14.55
Van dit rooster wordt alleen gebruik gemaakt in bijzondere omstandigheden, bijv. wanneer er leerlingenbesprekingen worden gehouden.

Vakanties

Vakanties schooljaar 2018-2019

Herfstvakantie Zaterdag 20 oktober 2018 tot en met zondag 28 oktober 2018
Kerstvakantie Zaterdag 22 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie Zaterdag 23 februari 2019 tot en met zondag 3 maart 2019
Meivakantie Vrijdag 19 april 2019 tot en met zondag 5 mei 2019**
Hemelvaartvakantie Donderdag 30 mei 2019 tot en met zondag 2 juni 2019
Pinkstervakantie Zaterdag 8 juni 2019 tot en met maandag 10 juni 2019
Zomervakantie Zaterdag 20 juli 2019 tot en met zondag 1 september 2019


**N.B. de meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie van het primair onderwijs in verband met de start van de examens op donderdag 9 mei 2019.

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.