Schoolvakanties en lestijden

Standaard

 

 

In onderstaande tabellen staan de tijden  van de lesuren van de vestiging Develsingel.
Voor de eerste en tweede klassen, havo 3 en vwo 3
 
 
Voor vmbo-t 3 en
alle vierde, vijfde en zesde klassen

Lesuur  Tijd
1* 08.25 – 09.10
2 09.10 – 09.55
3 09.55 – 10.40
pauze 10.40 – 11.00
4 11.00 – 11.45
5 11.45 – 12.30
pauze 12.30 – 13.00
6 13.00 – 13.45
7 13.45 – 14.30
pauze 14.30 – 14.45
8 14.45 – 15.30
9 15.30 – 16.15
 
Lesuur Tijd                    
1* 08.25 – 09.10
2 09.10 – 09.55
3 09.55 – 10.40
4 10.40 – 11.25
pauze 11.25 – 11.45
5 11.45 – 12.30
6 12.30 – 13.15
pauze 13.15 – 13.45
7 13.45 – 14.30
8 14.30 – 15.15
9 15.15 – 16.00
* het startuur is een begeleidingsuur dat leerlingen volgen voor een vak indien nodig. * het startuur is een begeleidingsuur dat leerlingen volgen voor een vak indien nodig.


Vakanties

Vakanties schooljaar 2020-2021

 Herfstvakantie  Zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020
 Kerstvakantie  Zaterdag 19 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari 2021
 Paasvakantie  Vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021
 Koningsdag  Dinsdag 27 april 2021
 Meivakantie  Zaterdag 1 mei tot en met zondag 16 mei 2021*
 Pinkstervakantie  Zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 2021
 Zomervakantie  Zaterdag 17 juli tot en met zondag 29 augustus 2021
     

*N.B. de meivakantie in 2021 bestaat uit één centrale week voor voortgezet en basisonderwijs. Aangezien de scholen voor voortgezet onderwijs te maken hebben met een andere planning door landelijke data van het centraal examen, kunnen bepaalde dagen afwijken.

Vakanties schooljaar 2021-2022

 Herfstvakantie  Zaterdag 16 oktober tot en met zondag 24 oktober 2021
 Kerstvakantie  Zaterdag 25 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2022
 Paasvakantie  Vrijdag 15 april tot en met maandag 18 april 2022
 Meivakantie  Zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei 2022
 Hemelvaart  Donderdag 26 mei tot en met zondag 26 mei 2022
 Pinkstervakantie  Maandag 6 juni 2022
 Zomervakantie  Zaterdag 9 juli tot en met zondag 21 augustus 2022
     

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.