Schoolvakanties en lestijden

Standaard

40-minutenrooster

In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren van de vestiging Develsingel. In onderstaande tabel staan de tijden van de lesuren in het 40 – minutenrooster.
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.15
2 09.15 – 10.05
pauze 10.05 – 10.25
3 10.25 – 11.15
4 11.15 – 12.05
pauze 12.05 – 12.35
5 12.35 – 13.25
6 13.25 – 14.15
pauze 14.15 – 14.35
7 14.35 – 15.25
8 15.25 – 16.15
Lesuur Tijd
1 08.25 – 09.05
2 09.05 – 09.45
pauze 09.45 – 10.05
3 10.05 – 10.45
4 10.45 – 11.25
pauze 11.25 – 11.55
5 11.55 – 12.35
6 12.35 – 13.15
pauze 13.15 – 13.35
7 13.35 - 14.15
8 14.15 - 14.55
Van dit rooster wordt alleen gebruik gemaakt in bijzondere omstandigheden, bijv. wanneer er leerlingenbesprekingen worden gehouden.

Vakanties

Vakanties schooljaar 2019-2020

 Herfstvakantie  Zaterdag 19 oktober 2019 tot en met zondag 27 oktober 2019
 Kerstvakantie  Zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 22 februari 2020 tot en met zondag 1 maart 2020
 Paasvakantie  Vrijdag 10 april 2020 tot en met maandag 13 april 2020
 Meivakantie  Zaterdag 18 april 2020 tot en met zondag 3 mei 2020**
 Bevrijdingsdag  Dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaartvakantie  Donderdag 21 mei 2020 tot en met zondag 24 mei 2020
 Pinkstervakantie  Zaterdag 30 mei 2020 tot en met maandag 1 juni 2020
 Zomervakantie  Zaterdag 18 juli 2020 tot en met zondag 30 augustus 2020

**N.B. de meivakantie van het voortgezet onderwijs wijkt af van de meivakantie van het primair onderwijs in verband met de start van de examens op donderdag 7 mei 2020.

Vakanties schooljaar 2020-2021

 Herfstvakantie  Zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020
 Kerstvakantie  Zaterdag 19 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  Zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari 2021
 Paasvakantie  Vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021
 Meivakantie  Zaterdag 1 mei tot en met zondag 16 mei 2021*
 Pinkstervakantie  Zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 2021
 Zomervakantie  Zaterdag 17 juli tot en met zondag 29 augustus 2021
     

*N.B. de meivakantie in 2021 bestaat uit één centrale week voor voortgezet en basisonderwijs. Aangezien de scholen voor voortgezet onderwijs te maken hebben met een andere planning door landelijke data van het centraal examen, kunnen bepaalde dagen afwijken.

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.