Schoolvakanties en lestijden

Standaard

 

 

In onderstaande tabellen staan de tijden  van de lesuren van de vestiging Develsingel.
Voor de eerste en tweede klassen, havo 3 en vwo 3
 
 
Voor vmbo-t 3 en
alle vierde, vijfde en zesde klassen

Lesuur  Tijd
startuur*08.25 – 09.10
1 09.10 – 09.55
2 09.55 – 10.40
pauze 10.40 – 11.00
3 11.00 – 11.45
4 11.45 – 12.30
pauze 12.30 – 13.00
5 13.00 – 13.45
6 13.45 – 14.30
pauze 14.30 – 14.45
7 14.45 – 15.30
8 15.30 – 16.15
 
Lesuur Tijd                    
startuur* 08.25 – 09.10
1 09.10 – 09.55
2 09.55 – 10.40
3 10.40 – 11.25
pauze 11.25 – 11.45
4 11.45 – 12.30
5 12.30 – 13.15
pauze 13.15 – 13.45
6 13.45 – 14.30
7 14.30 – 15.15
8 15.15 – 16.00
* het startuur is een begeleidingsuur dat leerlingen volgen voor een vak indien nodig. * het startuur is een begeleidingsuur dat leerlingen volgen voor een vak indien nodig.


Vakanties

Vakanties schooljaar 2020-2021

Herfstvakantie Zaterdag 17 oktober tot en met zondag 25 oktober 2020
Kerstvakantie Zaterdag 19 december 2020 tot en met maandag 4 januari 2021
Voorjaarsvakantie Zaterdag 20 februari tot en met zondag 28 februari 2021
Paasvakantie Vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april 2021
Koningsdag Dinsdag 27 april 2021
Meivakantie Zaterdag 1 mei tot en met zondag 16 mei 2021*
Pinkstervakantie Zaterdag 22 mei tot en met maandag 24 mei 2021
Zomervakantie Zaterdag 17 juli tot en met zondag 29 augustus 2021

*N.B. de meivakantie in 2021 bestaat uit één centrale week voor voortgezet en basisonderwijs. Aangezien de scholen voor voortgezet onderwijs te maken hebben met een andere planning door landelijke data van het centraal examen, kunnen bepaalde dagen afwijken.

Het opnemen van vakantie buiten de vastgestelde periodes is in principe niet mogelijk. Slechts in uitzonderlijke situaties, - dit ter beoordeling van de schoolleiding - geeft de leerplichtwet ons de mogelijkheid om van deze regel af te wijken.