Naar de brugklas

Open Huis op dinsdag 30 januari 2024
Het DevelsteinCollege kan jaarlijks rekenen op grote belangstelling voor het Open Huis, dat op 30 januari jl. werd georganiseerd voor leerlingen in groep 8. Zij namen een kijkje bij verschillende vakken, volgden een proefles, voerden opdrachten uit in het bètalab en namen deel aan tal van andere activiteiten om zo een goed beeld te krijgen van de school. Daarbij kregen zij hulp van de huidige leerlingen, die rondleidingen en ondersteuning in de leslokalen verzorgden. Zij lieten met veel enthousiasme aan de toekomstige brugklassers zien wat het DevelsteinCollege te bieden heeft op het gebied van veelzijdigheid, zowel in het onderwijs als in de extra mogelijkheden vanaf de brugklas tot en met het examenjaar.

Wij bedanken alle bezoekers van harte voor hun komst en belangstelling voor het Open Huis. Wij wensen de leerlingen uit groep 8 veel succes bij de keuze van een nieuwe school. Wij zien er nu al naar uit om de leerlingen de ontmoeten tijden de kennismaking met de brugklas op 5 juni a.s.

 

De folder Altijd in Beweging
Alle informatie over onze school is in deze brochure overzichtelijk weergegeven. Ook handig voor je ouders om door te lezen!

PreGym
Informatie over de talentlessen speciaal voor groepachtleerlingen met een voorlopig vwo-advies vind je in de kaart met informatie over het PreGym.

Kennismakingslessen op 23, 24, 27 en 28 november 2023
Op 23, 24, 27 en 28 november jl. vonden de kennismakingslessen plaats om groep 8 leerlingen alvast een beeld te geven van onze school. 
Tijdens de lesjes maakten de toekomstige brugklassers alvast kennis met het onderwijs op de vestiging Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t). De leerlingen volgden een aantrekkelijk ochtend- of middagprogramma dat bestond uit enkele (verkorte) lessen zoals die in de onderbouw worden gegeven. Zo konden zij onder meer ervaren :

  • hoe een lesrooster werkt;
  • hoe de leswisseling er aan toegaat;
  • dat zij les krijgen van verschillende vakdocenten;
  • een kennismaking met een nieuw vak;
  • op welke wijze leerstof wordt aangeboden.

TOPKLAS – taal is de basis
In de Topklas krijgen leerlingen met een taalachterstand extra taalonderwijs onder intensieve begeleiding en worden ze goed voorbereid op het volgen van lessen op mavo/vmbo-t niveau. De Topklas is een speciale taalgroep na groep 8 van het basisonderwijs. Door het volgen van de Topklas kunnen leerlingen in één jaar hun beheersing van de Nederlandse taal zodanig verbeteren dat ze een grotere kans hebben om een diploma te halen op het niveau dat past bij hun intelligentie.

Meer informatie en toelatingscriteria in onderstaande brochure:
Flyer Topklas .pdf