Naar de brugklas

Onze website geeft je een eerste indruk van onze school en alle mogelijkheden op het DevelsteinCollege. Weten is één kant, maar iets zelf ervaren is natuurlijk veel fijner. Wij organiseren daarom elk jaar activiteiten waardoor leerlingen in groep 8 en hun ouders alvast uitgebreid kennis kunnen maken met onze school.

Meer informatie over de school en ons onderwijs is te vinden in de brochure Altijd in Beweging (voor ouders), het onderdeel Groep 7/8 op de website (speciaal voor leerlingen) en onze voorlichtingsfilm "DevelsteinCollege: Een dag uit het leven van een brugklasser".

PreGym

Informatie over de talentlessen speciaal voor groepachtleerlingen met een voorlopig vwo-advies vind je in de kaart met informatie over het PreGym.

Open Huis

Net als voorgaande jaren kon het DevelsteinCollege op grote belangstelling rekenen voor het Open Huis, dat op 4  februari jl. werd georganiseerd voor leerlingen in groep acht. Zij konden een kijkje nemen bij verschillende vakken, een proefles volgen, opdrachten uitvoeren in het bètalab en deelnemen aan tal van andere activiteiten om een goed beeld te krijgen van de school. Daarbij kregen zij hulp van de huidige leerlingen, die rondleidingen en de muzikale ondersteuning verzorgden. Zij lieten met veel enthousiasme aan de toekomstige brugklassers zien wat het DevelsteinCollege te bieden heeft op het gebied van veelzijdigheid, zowel in het onderwijs als in de extra mogelijkheden vanaf de brugklas tot en met het examenjaar.

Wij willen alle bezoekers van harte bedanken voor hun komst en belangstelling voor ons Open Huis. Tot slot wensen wij de leerlingen in groep 8 heel veel succes bij de keuze van een nieuwe school. Wij zien er nu al naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen te ontmoeten op de kennismakingsmiddag op 17 juni!

Voorlichtingsavonden voor je ouders/verzorgers

Jaarlijks organiseren wij in november voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers van kinderen uit groep acht van de basisschool. Op deze avonden ontvangen ouders en andere belangstellenden vanaf 19.30 uur informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, de scholengemeenschap DevelsteinCollege in het algemeen en het onderwijs in de brugklas in het bijzonder. De uitnodiging voor de voorlichtingsavond wordt via de basisschool verstrekt.
Bent u niet in de gelegenheid om een van de voorlichtingsavonden bij te wonen, maar wilt u toch een goede indruk van het DevelsteinCollege krijgen? Bezoek dan ons Open Huis samen met uw zoon of dochter. U bent van harte welkom!

De voorlichtingsavonden hebben inmiddels plaatsgevonden op dinsdag 19 en woensdag 20 november 2019. Het Open Huis wordt georganiseerd op dinsdag 4 februari 2020 van 18.30 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom samen met uw zoon of dochter!

Kennismakingslessen leerlingen groep 8

Op 28 en 29 november en 2 en 3 december 2019 hebben de kennismakingslessen voor groep acht leerlingen plaatsgevonden. Leerlingen in groep 8 (PCO en RK) hebben via de basisschool een uitnodiging ontvangen voor deze jaarlijkse lessen waar zij alvast kennis kunnen maken met het onderwijs op de vestiging Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t). De leerlingen volgen een aantrekkelijk ochtend of middagprogramma dat bestaat uit enkele (verkorte) lessen zoals in de onderbouw worden gegeven. Zo krijgen leerlingen in groep 8 al een goed beeld van het onderwijs in de brugklas. Zij doen ervaring op met onder andere een lesrooster, leswisselingen met steeds een andere docent.