Naar de brugklas

Onze website geeft je een eerste indruk van onze school en alle mogelijkheden op het DevelsteinCollege. Weten is één kant, maar iets zelf ervaren is natuurlijk veel fijner. Wij organiseren daarom elk jaar activiteiten waardoor leerlingen in groep 8 en hun ouders alvast uitgebreid kennis kunnen maken met onze school.

Meer informatie over de school en ons onderwijs is te vinden in de brochure Altijd in Beweging (voor ouders), het onderdeel Groep 7/8 op de website (speciaal voor leerlingen) en onze voorlichtingsfilm "DevelsteinCollege: Een dag uit het leven van een brugklasser".

Open Huis

Het DevelsteinCollege kan jaarlijks rekenen op grote belangstelling voor het Open Huis, dat op 31 januari jl. werd georganiseerd voor leerlingen in groep acht. Zij namen een kijkje bij verschillende vakken, volgden een proefles, voerden opdrachten uit in het bètalab en namen deel aan tal van andere activiteiten om zo een goed beeld te krijgen van de school. Daarbij kregen zij hulp van onze huidige leerlingen die rondleidingen verzorgden. Daarnaast lieten zij op diverse manieren, en met veel enthousiasme, aan de toekomstige brugklassers zien hoe veelzijdig het DevelsteinCollege is, zowel qua onderwijs als qua extra mogelijkheden vanaf de brugklas tot en met het examenjaar.

Wij bedanken alle bezoekers van harte voor hun komst en belangstelling voor het Open Huis. Wij wensen de leerlingen uit groep acht veel succes bij de keuze van een nieuwe school. Wij kijken er nu al naar uit om de toekomstige brugklasleerlingen te ontmoeten tijdens de kennismakingsmiddag op 20 juni!

Voorlichtingsavonden voor je ouders/verzorgers

Op 14 en 15 november 2017 organiseerden wij voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers van kinderen uit groep acht van de basisschool. Op deze avonden ontvingen ouders en andere belangstellenden informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, de scholengemeenschap DevelsteinCollege in het algemeen en het onderwijs in de brugklas in het bijzonder.
Bent u niet in de gelegenheid geweest om een van de voorlichtingsavonden bij te wonen, maar wilt u toch een goede indruk van het DevelsteinCollege krijgen? Bezoek dan ons Open Huis samen met uw zoon of dochter. U bent van harte welkom!

Kennismakingslessen leerlingen groep 8

Op 23, 24, 27 en 28 november 2017 vonden de de kennismakingslessen voor groep acht leerlingen plaats. Leerlingen in groep 8 (PCO en RK) ontvangen via de basisschool een uitnodiging voor deze jaarlijkse lessen waar zij alvast kennis kunnen maken met het onderwijs op de vestiging Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t). De leerlingen volgen een aantrekkelijk ochtend of middagprogramma dat bestaat uit enkele (verkorte) lessen zoals in de onderbouw worden gegeven. Zo krijgen leerlingen in groep acht al een goed beeld van het onderwijs in de brugklas. Zij doen ervaring op met onder andere een lesrooster, leswisselingen met steeds een andere docent.