Naar de brugklas

Onze website geeft je een eerste indruk van onze school en alle mogelijkheden op het DevelsteinCollege. Weten is één kant, maar iets zelf ervaren is natuurlijk veel fijner. Wij organiseren daarom elk jaar activiteiten waardoor leerlingen in groep 8 en hun ouders alvast uitgebreid kennis kunnen maken met onze school.

Meer informatie over de school en ons onderwijs is te vinden in de brochure Altijd in Beweging (voor ouders), het onderdeel Groep 7/8 op de website (speciaal voor leerlingen) en onze voorlichtingsfilm "DevelsteinCollege: Een dag uit het leven van een brugklasser".

Open Huis

Het DevelsteinCollege kan jaarlijks rekenen op grote belangstelling voor het Open Huis, dat op 5 februari 2019 (van 18.30 tot 21.00 uur) zal worden georganiseerd voor leerlingen in groep acht. Zij nemen een kijkje bij verschillende vakken, volgen een proefles, voeren opdrachten uit in het bètalab en nemen deel aan tal van andere activiteiten om zo een goed beeld te krijgen van de school. Daarbij krijgen zij hulp van onze huidige leerlingen die rondleidingen verzorgen. Daarnaast laten zij op diverse manieren aan de toekomstige brugklassers zien hoe veelzijdig het DevelsteinCollege is, zowel qua onderwijs als qua extra mogelijkheden vanaf de brugklas tot en met het examenjaar.

Voorlichtingsavonden voor je ouders/verzorgers

Op 20 en 21 november 2018 vonden de voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers van kinderen uit groep acht van de basisschool plaats. Wij ontvingen ouders en andere belangstellenden en gaven informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, de scholengemeenschap DevelsteinCollege in het algemeen en het onderwijs in de brugklas in het bijzonder.
Bent u niet in de gelegenheid geweest om een van de voorlichtingsavonden bij te wonen, maar wilt u toch een goede indruk van het DevelsteinCollege krijgen? Bezoek dan op 5 februari 2019 ons Open Huis samen met uw zoon of dochter. U bent van harte welkom!

Kennismakingslessen leerlingen groep 8

Op 29 en 30 november en 3 en 4 december 2018 vonden er kennismakingslessen voor groep acht leerlingen plaats. Leerlingen in groep 8 (PCO en RK) ontvangen via de basisschool een uitnodiging voor deze jaarlijkse lessen waar zij alvast kennis kunnen maken met het onderwijs op de vestiging Develsingel (gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t). De leerlingen volgen een aantrekkelijk ochtend of middagprogramma dat bestaat uit enkele (verkorte) lessen zoals in de onderbouw worden gegeven. Zo krijgen leerlingen in groep 8 al een goed beeld van het onderwijs in de brugklas. Zij doen ervaring op met onder andere een lesrooster, leswisselingen met steeds een andere docent.