Voorlichtingsavonden

Voorlichtingsavonden

Op 19 en 20 november a.s vinden de voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers van kinderen uit groep acht van de basisschool plaats. Vanaf 19.30 zijn ouders en andere belangstellenden van harte welkom voor informatie over de overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, de scholengemeenschap DevelsteinCollege in het algemeen en het onderwijs in de brugklas in het bijzonder.
Bent u niet in de gelegenheid om een van de voorlichtingsavonden bij te wonen, maar wilt u toch een goede indruk van het DevelsteinCollege krijgen? Bezoek dan op 4 februari 2020 ons Open Huis samen met uw zoon of dochter. U bent van harte welkom!
Op 28 en 29 november en 2 en 3 december 2019 vinden er kennismakingslessen voor groep acht leerlingen plaats.
Klik hier om naar het aanmeldformulier voor de kennismakingslessen te gaan..


Terug naar home