Lockdown en online onderwijs

Lockdown en online onderwijs

We hebben allemaal de persconferentie kunnen volgen waarin een lockdown met nieuwe maatregelen voor het onderwijs werd aangekondigd. De scholen staan opnieuw voor de keuze hoe ze moeten omgaan met de lessen, begeleiding, de opvang van kwetsbare leerlingen enz.

De laatste weken was er bij zowel het personeel als bij de leerlingen een zekere mate van vermoeidheid te bespeuren. Heel begrijpelijk als je terugkijkt op de zware periode. Voor de leerlingen was het een tijd waarin aan hen opnieuw veel beperkingen zijn opgelegd. Dat doet iets met hen. Tegelijkertijd waren we blij dat de fysieke lessen wel konden doorgaan en we de kinderen in de ogen konden kijken als het even niet zo lekker liep.

De overheid wil de scholen komende week sluiten, maar geeft daarbij variaties mee via de VO-raad die elke school een aantal mogelijkheden geeft. De inrichting van het onderwijs wordt daarbij aan de scholen overgelaten, de examenklassen moeten (online) les krijgen en op 3 januari 2022 valt er een nieuw besluit over de scholen.

Op grond van bovenstaande hebben we het volgende besloten:

  • Op maandag 20 december ’21 wordt er geen les gegeven. Deze dag gebruiken we als wisseldag. Gelukkig waren de kluisjes al leeg in verband met de vervanging van alle kluizen tijdens de kerstvakantie.
  • Van dinsdag 21 december tot en met donderdag 23 december hebben alle klassen online lessen volgens het gepubliceerde rooster. De vorm van de lessen kan variëren tot het verstrekken van opdrachten/huiswerk waarbij de leerlingen alleen hoeven in te bellen voor vragen, maar de docent kan ook de hele klas via Teams uitnodigen voor een klassikale les. Binnen de vaste roostermomenten kan de lengte van de les variëren, net wat op dat moment aansluit bij de les. Kortom, de docent is hierin leidend en zet in SOMtoday datgene wat er aan voorbereidingen noodzakelijk is.
  • Er worden komende week geen toetsen gegeven.
  • De praktijklessen vervallen.
  • De mentor is voor de klas de vraagbaak als er vragen zijn bij leerlingen.
  • De school is van maandag tot en met donderdag dag open van 9.00 – 13.00 uur voor als leerlingen toch nog iets moeten ophalen en voor leerlingen die opvang krijgen. Op die tijden zijn we ook telefonisch bereikbaar.
  • Op vrijdag 24 december is de school gesloten en mogen de leerlingen beginnen aan een welverdiende kerstvakantie.

Heeft u zorgen over uw kind, neemt u dan contact op met de mentor. Dat geldt ook als u ouder bent met een cruciaal beroep en u opvang voor uw kind nodig heeft.

Over de situatie na de kerstvakantie, alsook de toetsweek, informeren wij u in de week van 3 tot en met 7 januari. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de mentor.

We realiseren ons dat elk besluit voor iedereen afzonderlijk voor- en nadelen heeft. De ruime anderhalf jaar die we achter ons hebben met corona heeft ons geleerd dat wat voor de één een goed besluit is, voor de ander een minder fijne uitkomst is. We hopen ook nu op begrip, maar realiseren ons ook dat het voor u als ouder en voor jou als leerling pittig kan zijn. Toch hebben we het steeds weer samen gedaan en ook nu zal dat zeker lukken!

In dat verband willen we u heel fijne kerstdagen toewensen met Gods zegen. Blijf gezond en hopelijk wordt 2022 in vele opzichten een mooi jaar!

Met vriendelijke groet,

namens de schoolleiding,

Matthijs den Haan
rector

 


Terug naar home