Aanmelden studievoorlichting/reunie op 9 november a.s.

Graag nodigen wij oud-leerlingen havo en vwo van het examenjaar 2013-2014 en 2014-2015 uit voor de studievoorlichting en reünie op vrijdag 9 november a.s!

Voorlichting
Elk jaar vinden wij een grote groep oud-leerlingen bereid om voorlichting te komen geven. De huidige bovenbouwleerlingen en hun ouders/verzorgers zijn heel benieuwd naar jouw oordeel over de studie die je tot nu toe gevolgd hebt. We doen daarom een dringend beroep op je om je voor deze voorlichting op te geven. De waardering is groot! Hoe meer studierichtingen, hoe ruimer de keuze die wij onze bovenbouwleerlingen deze avond kunnen bieden. Als wij weten op wie en op welke studierichtingen wij kunnen rekenen op 9 november, kunnen we de huidige Develsteinleerlingen en hun ouders tijdig inlichten over de voorlichtingsmogelijkheden.

Overigens is het ook zo dat de meeste opleidingen in HBO en WO studiepunten toekennen voor het geven van voorlichting over de eigen opleiding. Loop even bij de afdeling voorlichting van je opleiding langs en informeer naar deze mogelijkheid.

De voorlichting begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur en wij hopen dat je bereid bent dit voor ons te doen!
Als je aan de voorlichting meedoet, vragen wij je om uiterlijk om 19.00 uur aanwezig te zijn. Wij zorgen voor koffie en thee en vertellen je ter plekke waar je je voorlichting kunt geven.

Reünie
Natuurlijk hopen we
erop dat je voorlichting komt geven, maar gaan er ook vanuit dat je op de reünie aanwezig bent. De reünie start om 21.00 uur (direct na de voorlichting). Om de kosten van de avond te drukken, vragen wij een bijdrage van € 1,00 per consumptie. Voorlichters krijgen voor hun bereidheid om mee te werken een aantal consumptiebonnen van ons.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden door het volledig invullen van onderstaand formulier. Dat kan nu al maar graag vóór woensdag 3 oktober a.s.!

Succes met je studie of je werk en hopelijk tot ziens op 9 november!

Met vriendelijke groet,
A
rjan Bijleveld/Ingrid Hemelaar en Jaap de Win

Decanen havo /vwo DevelsteinCollege